1. Thông tin tại địa chỉ giao hàng không hợp lệ

1.1. Thông báo lỗi: Thiếu thông tin to_ward_code


1.2. Cách sửa: 
Cần cập nhật lại thông tin địa chỉ nhận hàng (Shipping Address) đầy đủ chi tiết bao gồm  tên đường, phường/xã, quận/huyện và thành phố.


1.3. Hướng dẫn chi tiết
- Click vào order đang bị lỗi.Tại Shipping Address > Chọn Edit.- Các trường Address, CityCountry/region bắt buộc phải được điền đầy đủ thông tin. Trường Address cần điền đầy đủ tên đường, phường/xã, quận/huyện.

- Sau đó nhấn Save để lưu thông tin.- Quay lại app AVADA Shipping và thực hiện push order.

2. Thông tin cân nặng, kích thước gói hàng chưa hợp lệ

2.1. Thông báo lỗi: 

“Lỗi gọi API: corev2_tenant_order_create - Xin quý khách thông cảm, vì dịch bệnh GHN xin phép không phục vụ đơn hàng có kích thước và khối lượng lớn”


2.2. Cách sửa:

- Đối với đơn hàng không có thông tin về khối lượng, ta cần sửa thông tin khối lượng mặc định tại Settings.

- Đối với đơn hàng có thông tin về khối lượng, ta cần chỉnh sửa thông tin khối lượng tại sản phẩm có trong đơn hàng đó và tạo lại đơn hàng.

2.3. Hướng dẫn chi tiết:
- Đơn hàng không có thông tin về khối lượng:

  • Chọn Settings > Chọn giá trị mặc định cho đơn hàng với các giá trị Width, Height, Weight, Length dựa vào quy định của GHN. Nhấn Save settings để lưu thông tin.  • Sau khi lưu thông tin, quay lại app Shipping và thực hiện push order.


- Đơn hàng có thông tin về khối lượng:

  • Tích chọn order đang bị lỗi.
  • Chọn sản phẩm và kiểm tra trường Weight.
  • Chỉnh sửa thông tin trường Weight của sản phẩm dựa vào quy định của GHN. Tổng khối lượng của tất cả sản phẩm có trong order phải nằm trong giá trị cho phép của GHN.
  • Nhấn Save để lưu thông tin chỉnh sửa.
  • Sau khi chỉnh sửa sản phẩm, tạo đơn hàng mới với sản phẩm đã chỉnh sửa bằng cách chọn Duplicate để tạo đơn hàng giống với đơn hàng cũ hoặc có thể chọn Create order để tạo order mới.
  • Quay lại app AVADA Shipping và thực hiện push order với đơn hàng đã tạo.