AVADA Shopifyvn Shipping được phát triển nhằm mục đích kết nối với GHN, hỗ trợ tạo shipment cho các cửa hàng Shopify tại Việt Nam.
Dưới đây là các bước để tích hợp Shopifyvn Shipping với GHN.  

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GHN của bạn > Chọn Chủ cửa hàng. Tại Token API chọn Xem > Sao chép Token API.
Bước 2: Truy cập vào app AVADA Shopify vn Shipping > Chọn Integration > Nhập Token API đã sao chép > Connect.